Fighters Armenia
1Amar Suloev Amar Suloev (0-2-0) Armenia
2Arman Tsarukyan AhalkalaketsArman Tsarukyan (6-2-0) Armenia
3Karine Gevorgyan The PrincessKarine Gevorgyan (0-1-0) Armenia
4Manny Gamburyan The AnvilManny Gamburyan (6-8-0, 1NC) Armenia
5Melsik Baghdasaryan The GunMelsik Baghdasaryan (2-0-0) Armenia
6Roman Mitichyan Roman Mitichyan (1-1-0) Armenia
7Sako Chivitchyan The ChainsawSako Chivitchyan (0-1-0) Armenia