Light Heavyweight Men's
123456...24
Alonzo Menifield AtomicAlonzo Menifield (6-3-0) United-States
Anthony Johnson RumbleAnthony Johnson (13-6-0) United-States
Anthony Perosh The HippoAnthony Perosh (5-7-0) Australia
Anthony Smith LionheartAnthony Smith (11-7-0) United-States
Anton Turkalj The Pleasure ManAnton Turkalj (0-1-0) Sweden
Antonio Mendes SamurayAntonio Mendes (0-2-0) Brazil
Antonio Rogerio Nogueira Lil NogAntonio Rogerio Nogueira (6-7-0) Brazil
Armen Petrosyan Armen Petrosyan (2-1-0) Russia
Art Jimmerson One GloveArt Jimmerson (0-1-0) United-States
Askar Mozharov No MercyAskar Mozharov (0-1-0) Ukraine
123456...24